Inschrijf-formulier Sfeerproeven

Ja ik doe mee en wil een kraam van 2 meter huren, op eigen risico en tegen betaling van € 30,00. Kramen worden rond 9.00 uur geplaatst en na 17.00 uur opgehaald.Ja ik doe mee en geef er een eigen invulling aan.Ja ik doe mee en wil graag dat het promotieteam mijn lekkernijen uitdeelt.

Dit aanmeldformulier graag voor 1 april invullen.
Heeft u nog vragen neem dan contact op met Henrika Quik 06-103 707 49

Diegene die dit formulier ondertekent, verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de reglementen en voorwaarden voor deelname aan het NK straatmuzikanten (zie www.nkstraatmuzikanten.nl

reeds aangemeld zijn: